NEWS AND PROMOTION

ข่าวสารและโปรโมชั่น

กลับไปหน้ารวมข่าว

“กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน” เข้าร่วมอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

07.02.18

ผู้บริหาร กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรย่านบางนา  นำโดยคุณสุกัญญา  สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ  บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด และคุณสุธรรม  สุวรรณนภาศรี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์วัน เฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน  เข้าร่วมอบรมใน “โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป” จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน เรียนรู้และปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต การช่วยเหลือในภาวะสำลักและทางเดินลมหายใจอุดกั้น โดยฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับหุ่นสมชายตามมาตรฐานสากล พร้อมรับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่  กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน